Generalforsamling

onsdag, 12. juni klokken 17:00
12. juni kl. 17:00 til 19:00
9
Deltagere
47
Inviterede

Indkaldelse til generalforsamling
 

Så er det tid til generalforsamling i byens bedste taekwondoklub. Vi glæder os til at se så mange som muligt den 12. juni fra 17-19 på Fjordsgade Skole i lokale 2.5. Dagsordenen for generalforsamlingen ser således ud:

1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Kassereren fremlægger de reviderede regnskaber
4. Valg af bestyrelse
5. Valg af suppleanter
6. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
7. Lokalesituation
8. Hvordan gør vi Chung Moo endnu bedre?
9. Behandling af indkomne forslag
9. Eventuelt

Er der forslag til andre ting vi skal have på som et punkt, så send gerne til aarhustaekwondo@gmail.com eller tag fat i Lau, Lea, Tobias, Karen eller jeg, så vi kan få det med

På bestyrelsens vegne, Anders, formand

9
Deltagere
47
Inviterede
Tilmeldingsfrist: